Enter your keyword

Quotes

“ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਰਮ ਸਾਧ ਕੇ ਕਰਨਾ |”

ਮਿਸ਼ਨ ਪੈਗਾਮ-ਏ-ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ

(ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੈਗਾਮ-ਏ-ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕਠ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਇਸੇ ਰਾਹ ਵਲ ਤੁਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।